16feb 2025

Organisatoren:
Werkgroep Historisch Heijen en Revuegroep Heijen

´Voorstelling en presentatie Heijen tijdens de oorlog´
De Revuegroep Heijen is betrokken bij tal van evenementen in Heijen. Zij beeldt daarbij gebeurtenissen uit met spel, gezang en gesproken woord. Het kan daarbij gaan om historische maar ook om hedendaagse zaken.


De werkgroep Historisch Heijen wil de historie van Heijen veiligstellen voor de huidige en komende generatie(s). Zij verzamelt hiertoe verhalen over en foto´s van dorpsbewoners, verdwenen panden, prentbriefkaarten enz. Regelmatig houdt de werkgroep presentaties, zoals over verdwenen boerderijen in de kern van Heijen, over 150 jaar onderwijs, over verdwenen bedrijven en levert bijdragen aan de open monumentendagen, aan de fototentoonstelling van de Gerardamolen en de dorpsquiz.

Revuegroep Heijen en werkgroep Historisch Heijen werken samen tijdens deze combinatie van voorstelling en presentatie.

Deze voorstelling/presentatie gaat over het leven in Heijen tijdens de oorlogsjaren, over de evacuatie, de terugkeer en de gevolgen van de oorlog voor Heijen.

Voorstelling

en presentatie

Heijen tijdens

de oorlogsjaren

Bij de uitvoering verwachten de organisatoren de komst van 250 tot 300 bezoekers.

MFA D´n Toomp in Heijen
16 februari 2025, vanaf 10:30 uur
Entree (volgt).